• Trắc nghiệm

  Posted on: Thứ bảy, 8 Tháng năm 2021, 6:02 PM

  Trắc nghiệm - Module 1

  Hiểu biết về CNTT cơ bản

 • Trắc nghiệm

  Posted on: Thứ bảy, 8 Tháng năm 2021, 6:02 PM

  Trắc nghiệm - Module 2

  Sử dụng máy tính cơ bản

 • Trắc nghiệm

  Posted on: Thứ bảy, 8 Tháng năm 2021, 6:02 PM

  Trắc nghiệm - Module 3

  Xử lý văn bản cơ bản

 • Trắc nghiệm

  Posted on: Thứ bảy, 8 Tháng năm 2021, 6:02 PM

  Trắc nghiệm - Module 4

  Sử dụng bảng tính cơ bản

 • Trắc nghiệm

  Posted on: Thứ bảy, 8 Tháng năm 2021, 6:02 PM

  Trắc nghiệm - Module 5

  Sử dụng trình chiếu cơ bản

 • Trắc nghiệm

  Posted on: Thứ bảy, 8 Tháng năm 2021, 6:02 PM

  Trắc nghiệm - Module 6

  Sử dụng Internet cơ bản

 • Tính Vy

  Tính Vy Thứ bảy, 8 Tháng năm 2021, 5:54 PM

  Chào mừng Anh/Chị đến với Khóa luyện thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cấp tốc.