• Chứng chỉ CNTT cơ bản, nâng cao
  • Chứng Tin học quốc tế ICDL, 
  • Tin học văn phòng, Tin học ứng dụng ...
img-1

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Xem
img-1

Chứng chỉ CNTT Cơ bản K2012

Xem
img-1

Chứng chỉ CNTT ICDL

Xem
img-1

Chứng chỉ CNTT Cơ bản K201122

Xem
img-1

Chứng chỉ CNTT nâng cao

Xem